GDPR ja B-to-B email-markkinointi

Sähköistä B-to-B email-markkinointia koskeva lainsäädäntö ja suositukset

Sähköiseen markkinointiin liittyvää lainsäädäntöä käsitellään mm. henkilötietolaissa ja sähköisen viestinnän tietosuojalaissa.
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML on ottanut asiaan kantaa seuraavasti: ”Sähköpostimarkkinoinnilla markkinoitavan hyödykkeen on oltava tuote tai palvelu, jota muutoinkin yrityksen toimesta markkinoidaan yrityksille ja niiden työntekijöille yritystoiminnassa hyödynnettäväksi. B-to-B-sähköpostimarkkinointia ei tule käyttää kuluttajamarkkinointiin lähettämällä B-to-B-kohderyhmälle markkinointiviestejä kuluttajahyödykkeistä.

B-to-B-markkinointi voi olla myös muuta kuin suoraa yrityksen tuotteiden markkinointia sähköpostissa.

Se voi olla esimerkiksi:

– kutsu osallistua yrityksen järjestämään esittelytilaisuuteen
– kehotus ja ohjaus mennä yrityksen verkkosivuille tutustumaan yrityksen materiaaliin
– kehotus osallistua yrityksen järjestämään kilpailuun tai arvontaan tms.
– monentyyppinen kysely, kartoitus tai tiedustelu.”

(Lähde: Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML) B2B-sähköpostimarkkinoinnin hyvä tapa »

GDPR-asetus ei liity B-to-B markkinointiin

General Data Protection Regulation (GDPR) -asetus vaatii pitämään henkilötiedot ajan tasalla ja saatavilla henkilöille, jotka tietoja tarvitsevat. Asetuksen tarkoitus on suojata yksityisen henkilön oikeuksia, eikä se liity miltään osin lainmukaisesti toteutettuun B-to-B-markkinointiin.