Rekisteriseloste

MeiliMarkkinointi / Itech-Bros Oy:n email-markkinoinnin rekisteriseloste

Rekisterin tiedot

Rekisterin nimi: MeiliMarkkinoinnin yritysrekisteri
Rekisterin www-osoite: www.meilimarkkinointi.fi
Rekisterinpitäjä: Itech-Bros Oy / MeiliMarkkinointi
Y-tunnus 2851342-2
Rekisterin pitäjän yhteystiedot: Itech-Bros Oy / myynti@meilimarkkinointi.fi
Rekisterin käyttötarkoitus: Lähettämme kampanjaluontoisesti markkinointiviestintää sähköpostilla valikoiduille yrityksille esitelläksemme tuotteitamme ja palveluitamme. Tämä rekisteriseloste koskee vain MeiliMarkkinoinnin / Itech-Bros Oy:n lähettämää omien tuotteiden ja palveluiden email-markkinointia.

Osoitteisto

Mainonta kohdistetaan valituille yrityksille MeiliMarkkinoinnin / Itech-Bros Oy:n osoiterekisteristä , joka on kerätty useista julkisista rekistereistä ja yritysten www-sivuilta.
Rekisteriä tarkistetaan ja päivitetään jatkuvana prosessina. Rekisterin keräämisessä, teknisessä hallinnoinnissa, ylläpitämisessä ja käytössä noudatetaan kaikkia Suomen asiaa koskevia asetuksia, lakeja, GDPR asetusta ja hyvän markkinointitavan periaatteita.

Henkilötiedot

Osoiterekisteri ei sisällä mitään henkilötietoja. Poikkeuksena vain yritykset, joiden ensisijainen sähköpostiosoite sisältää henkilön etu- tai sukunimen.

Markkinoinnin kieltäminen

MeiliMarkkinoinnin / Itech-Bros Oy:n markkinointisähköpostin vastaanottamisesta voi kieltäytyä lähettämällä kieltopyynnön sähköpostiosoitteeseen: myynti@meilimarkkinointi.fi tai suoraan vastaanottamasi markkinointikirjeen alareunassa olevan ”Poisto”-linkin kautta.

B-to-B email-markkinointia koskeva lainsäädäntö ja suositukset

Sähköiseen markkinointiin liittyvää lainsäädäntöä käsitellään mm. Henkilötietolaissa ja sähköisen viestinnän tietosuojalaissa.
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML on ottanut asiaan kantaa seuraavasti: ”Sähköpostimarkkinoinnilla markkinoitavan hyödykkeen on oltava tuote tai palvelu, jota muutoinkin yrityksen toimesta markkinoidaan yrityksille ja niiden työntekijöille yritystoiminnassa hyödynnettäväksi. B-to-B-sähköpostimarkkinointia ei tule käyttää kuluttajamarkkinointiin lähettämällä B-to-B-kohderyhmälle markkinointiviestejä kuluttajahyödykkeistä.

B-to-B-markkinointi voi olla myös muuta kuin suoraa yrityksen tuotteiden markkinointia sähköpostissa.

Se voi olla esimerkiksi:

– kutsu osallistua yrityksen järjestämään esittelytilaisuuteen
– kehotus ja ohjaus mennä yrityksen verkkosivuille tutustumaan yrityksen materiaaliin
– kehotus osallistua yrityksen järjestämään kilpailuun tai arvontaan tms.
– monentyyppinen kysely, kartoitus tai tiedustelu.”

(Lähde: Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML) B2B-sähköpostimarkkinoinnin hyvä tapa »

GDPR-asetus ei liity B-to-B markkinointiin

General Data Protection Regulation (GDPR) -asetus vaatii pitämään henkilötiedot ajan tasalla ja saatavilla henkilöille, jotka tietoja tarvitsevat. Asetuksen tarkoitus on suojata yksityisen henkilön oikeuksia, eikä se liity miltään osin lainmukaisesti toteutettuun B-to-B-markkinointiin.